Onsdag den 24 april 2019 / kl 17 00 / GRATIS entre
Art Room:
Postkort fra Tomhedens Parade

Facebook event: Tryk her!

Nonprod. Testlab no. 4

En del af performanceforløbet SoNA.

"Værket er en selvstændig del af mit ongoing projekt: SoNA - The Society for Nonproductive Activities, der er et forsøg på at arbejde koncentreret med forestillinger om værdi, rationalitet og produktion, og at afmontere disse deres normative mål og sammenhænge, for at lade dem optræde i nye og mere eksperimenterende former. I projektet undersøger jeg min rolle som værdiskaber; Denne sære ting som i sig selv kan virke tom og uproduktiv, men netop herved (måske) er igangsættende og formidler af en højere værdi.

Værket vil være et forløb på 3-4 timer med vekslen mellem meditative stillestående billeder og aktive bevægelses og soniske indslag. En koncertperformance i en, til lejligheden skabt scenografi af bevægelige set-stykker, videoprojektion og lyd, vil jeg som en nonverbal kittelklædt laboratorie-arbejder gennemgå diverse former for gestalter med den største seriøsitet og opføre en række scener denne gang med ekstra fokus på absurditet, tomhed, tid og kedsomhed. Jeg indtager rollen som den bekitlede person, en tør forelæser, som i sin stone-face ageren sætter fokus på selve handlingen og på den måde vender det umiddelbart meningsløse, til en poetisk fremvisning af kvaliteter i det umiddelbart meningsløse.

De to komponister, Mauricio Kagel og John Cage, har i deres performative værker arbejdet med kunstneren som en mellemting mellem en forsker og teknikker, der gennem undersøgelser af og i kamp med verden skaber nye billeder og sætter menneskets nysgerrighed på dagsordenen. Især Kagel gør også tit brug af en ordløs spiller, en person der kun agerer eller fremfører ren lyd.

I forlængelse af Kagel og Cage forsøger jeg i værket at vise kunstens kvalitet, hvor værdier bliver opgjort i kvalitative normer og ikke i mængder. Samt undersøger tomhed og langsomhed som kvaliteter i sig selv. Det non-produktive testlaboratorium består i fremvisning og gennemspilning af en række meningsløse gestus af bevægelse og lydeksperimenter; Situationer, som bliver fremført som værende rationelle fornuftige, i en scenografi der ændres løbende over tid, og i perioder vil være det bærende element, idet de små forskydninger der opstår når delene flyttes vil få rummet til at fremstå som en slags pausebillede. En markering af tid, som en næsten fysisk faktor. De lange forløb af træg langsomhed vil blive afløst af perioder med forskellige soniske og fysiske udbrud."

KIM THØGERSEN GRØNBORG præsenterer typisk sine værker som en form for forsøgsopstilling lavet af simple enkle analoge materialer. For derigennem at holde en menneskelig faktor synlig i de mekanismer der mere og mere fjerner direkte forbindelse til det vi oplever.

Hjemmeside: http://www.ktgworks.dk/

Supported by Kulturkantenkalender

Arkiv